Tên chủ Tài khoản: NGUYEN THI THANH HUONG

 

1. Vietcombank – Ky Dong: 0721000578279

2. Dong A Bank – TPHCM: 0103103334

3. Sacom Bank HCM: 060106600115

4. Agribank – Phú Nhuận: 1604205431890