Versace Yellow Giftset mini

550.000 410.000

Versace Yellow Giftset mini gồm 3 sản phẩm:

– 1 nước hoa mini 5ml

– 1 sữa tắm 25ml

– 1 body lotion 25ml