Gía trị cốt lõi

Gía trị cốt lõi

Gía trị cốt lõi

Gía trị cốt lõi

Gía trị cốt lõi
Gía trị cốt lõi
Home Menu
  • 23585139520
  • 23585139520

Gía trị cốt lõi

23-10-2016 10:49:57 AM // 379 lượt xem

9 giá trị cốt lõi của Missi

 

     Với tầm nhìn đưa Missi Perfume phấn đấu trở thành một trong những nhà cung cấp nước hoa nhập khẩu hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi đang nỗ lực không ngừng nghỉ và luôn bám sát vào 9 giá trị cốt lõi của doanh nghiệp trong mỗi hoạt động của mình. Với định hướng chiến lược: “Khắc sâu biểu tượng của niềm tin lên từng sản phẩm”

 

----------------------------

MISSI PERFUME

 

Giới thiệu khác